Velado al Itala Kongreso 2017

Atingu la Italan Kongreson 2017 per velboato!
Sep taga ŝipvojaĝo por esperantistoj sur la Ionia Maro.
Semajno 19-26 Aŭgusto 2017 (antaŭ kongreso).

La "FEI", Itala Esperantista Federacio, organizas veladon por esperantistoj en la pitoreska Golfo de Taranto (sudorienta Italio). Ni velados admirante de la maro la plej tipajn vilaĝetojn de la regiono kaj ĝiajn mirindajn naturvidindaĵojn.

Velumi estas oportuneco por viziti interesajn lokojn en formo de respondeca turismo, krom la ebleco interrilatiĝi kun samideanoj kaj ferii kune en nekutima etoso. La velumantoj, ensorbite de la naturaj elementoj, estas en strikta kontakto kun la maro, la vento kaj la simpleco; sen bruo, sen malŝparo, sen urĝo. Estos ŝanco por renkonti novajn geamikojn esperantistajn ene de la emociiga nekutima kadro de la velkrozado.

La partopreno estas malfermita al ĉiuj, kaj velistoj kaj novicoj.
Ne estas bezonata antaŭa sperto pri velŝipado, tamen ĉiu partoprenanto havos la eblecon stiri la jaĥton kaj praktiki la velŝipajn manovrojn.

La velkrozado estos didaktika travivaĵo, tamen ne estos kurso de faka Esperanto pri velado, sed kurso de vel-praktikado en Esperanto. La jaĥtestro donos al ĉiu partoprenanto ilustritan kajeron pri velŝipaj manovroj en Esperanto. La jaĥtestro estas sperta itala velisto kaj velo-instruisto, volontulo, membro de Grupo Esperanto Tigullio, kiu parolas Esperanton (vidu noton 1 sube).

La programo:

Prezo po persono: € 590.
La prezo inkludas: luadon de la jaĥto, jaĥtestron kaj kajeron pri velŝipaj manovroj en Esperanto.
La prezo ekskludas: vojaĝelspezojn por atingi la jaĥton, komunan kason, kaŭcion, asekuron (noto 5), littukojn (noto 6).
Komuna Kaso: dependas de la konsumado, ĉirkaŭ 200 € po persono (vidu noton 2 sube).
Kaŭcio: 150 € po persono, tute redonebla (vidu noton 3 sube).
Nombro de partoprenantoj: minimuma 6 (vidu noton 4 sube), maksimuma 10.
Lasta unu loko disponebla en la jaĥto.

Jen la lokoj kie ni navigos...

... kaj jen la jaĥto:
ĝi estos luata kaj estos modelo "Bavaria 44", 14 metrajn longa, kun 4 kajutoj, 10 kuŝlokoj, 2 necesejoj, kuirejo kaj saloneto.

Velado estas sporto, kiu postulas reciprokan respekton, kunlaboron en deĵorteamo kaj justan kundividon de la rimedoj (akvo, nutraĵoj, energifontoj). Estos plezuriga kunlaboro de ĉiuj por la navigado, la albordiĝo, la ankrado kaj la kuirado.

Vidu la FOTOJN de la pasinta jaro.

Ekkontaktu la jaĥtestron por informiĝi pri la disponeblo, skribu al alex@nodobandiera.it

Klaku ĉi tie por la

La Admiralo diras:
"La programo estas orientiga kaj estas submetita al modifoj surbaze de la vetera/mara kondiĉo krom de la boataj amasiĝo en la havenoj, je la nekontestebla juĝo de la jaĥtestro. Bonan venton al ĉiuj!"


Notu bone:

  1. La jaĥtestro ne estas profesiulo, sed estas volontulo kun granda sperto de velveturado, de mara-arto kaj de boatoj. Li posedas la kvalifikojn por konduki luadajn jaĥtojn. Li ĉiam zorgas sekurecon, altetaksas la veterprognozon, kapablas mastrumi la grupan evoluon. La manĝaj elspezoj por la jaĥtestro estas je kosto de la partoprenantoj kaj estas kovritaj per la Komuna Kaso.

  2. Oni establos Komunan Kason, administritan de volontulo (ne la jaĥtestro). Per ĉi tiu kaso estas pagitaj ĉiuj komunaj elspezoj por: proviantoj, fueloj, alfiksiĝoj, fina purigado, lokaj taksoj, diversaĵoj. Ĉiu partoprenanto, escepte de la jaĥtestro, kontribuas al la komuna kaso. La suma kosto estos proksimume 30 € por tago po persono. La kaŭcio ne apartenas al la komuna kaso, sed estas aparte mastrumata.

  3. La lukontrakto de la jaĥto inkluzivas la asekuron kontraŭ damaĝoj, sed estas franĉizo de 2000 €. Pro ĉi tiu kialo, la luiganto postulas egalvaloran Kaŭcion. Tia kaŭcio estos entute redonata se ne estas damaĝoj. La kaŭcio estas pagata de la jaĥestro al la luiganto, sed ĉiuj partoprenantoj kontribuas per ĉioentena sumo de 150 € po persono liverata al la jaĥtestro per kontantaĵo. Je la fino de la velado, la jaĥtestro redonos la sumon al ĉiuj en la kazo de neniu damaĝo.

  4. La minimuma nombro de enboatigitaj personoj dependas de la jaĥta dimensio kaj estas 6 personoj. En la kazo, ke la minima nombro de partoprenantoj ne estas atingita antaŭ la limdato, la FEI estraro tenas por si la rajton ŝanĝi la programon, aŭ nuligi la iniciativon, kun kompleta redono de la antaŭpago.

  5. La sano asekuro ne estas inkluzivita en la partopreno. La partoprenantoj devas prizorgi por si mem.

  6. La jaĥto ne havas littukojn; vi devas kunporti vian littukojn kun kuseno-kovrilon aŭ, plej bone, vian dormosakon.